این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری کیفیت زندگی زناشویی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق کیفیت زندگی زناشویی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

تعریف نظری کیفیت زندگی زناشویی:

کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی،نسبی،متاثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است و دارای ابعاد عینی،ذهنی،بیرونی و درونی است.کیفیت زندگی مفهومی‌ انتزاعی است.یکی از حیطه‌های بزرگ کیفیت زندگی،کیفیت زندگی زناشویی است.کیفیت زناشویییک مفهوم پویا است و شامل روابط اعضای خانواده در خلال زمان می‌شود.

 

 

 

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی زناشویی:

به منظور سنجش مفهوم کیفیت زندگی زناشویی در این پژوهش از مقياس کيفيت زناشويي، فرم تجديد نظر شده باسبی و همکاران استفاده شده است و نمره پاسخ دهنده نشان دهنده وضعیت کیفیت زندگی زناشویی وی خواهد بود. خرده مقیاس های این پرسش نامه و گویه ها و نیز  تعداد سوالات هر یک از خرده مقیاس ها در زیر آورده شده است.

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی

شخصیت
چگونگی استفاده از مهارتهای کارآمد زوجین برای حل اختلافات و مناقشات، اینکه مسأله مدار باشند و یا هیجان مدار.(اسچورمن ـ کروک، 2001)

 


نگرش
‏باورها و احساسات و ارزشیابی‏ها و نحوه تفکر روی رفتار اطرافیان بر رضایتمندی زناشویی تأثیر می‏گذارد. (الیس 1993) اگر نگرش خوب نسبت به کسی داشته باشیم به احتمال زیاد رفتاراو به گونه‏ای مثبت ارزیابی خواهیم کرد. بک معتقد است که در زمینه رضایت از زندگی زناشویی برداشت زن و مرد از رفتار یکدیگر بیشتر از خود رفتار حائز اهمیت است.

 

 


تحصیلات و طبقه‏‏‏ اجتماعی
‏‏تحصیلات معمولاً چون شاخصی در نوع فرهنگ، اندیشه و جهان‏بینی انسانهاست. تحقیقات نشان می‏دهد که در 71 درصد ازدواج‏ها نظام فکری و سطح تحصیلات زوجین یکی بوده است. (جلیلی، 1375) تحصیلات معمولاً در زمره عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی است و گرایش انسانها به گزینش، در اکثر موارد به معنای همگونی طبقات نیز هست.. پس تشابه تحصیلی به معنای تشابه دیدگاه‏ها نیز می‏باشد که این خود بر رضایتمندی زناشویی تأثیر دارد. (مرادی، 1386)

.
.
.

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری کیفیت زندگی زناشویی
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی زناشویی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی

چکیده:    1
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:    2
فصل دوم    3
مبانی نظری و سوابق تحقیق    3
بخش اول:    3
رضایت در زندگی زناشویی    3
مفهوم رضایت    3
توافق زناشویی    5
توافق زناشویی در مراحل مختلف زندگی    8
عوامل مؤثر در پایداری انسجام  زندگی زناشویی    20
جذب و جلب شدن    23
صمیمیت    24
اصول لازم برای زندگی زناشویی با دوام ‏    26
طبقه‏بندی زوج‏ها    27
زوج‏های سنتی:    28
زوج‏های ناسازگار    29
زوج‏های آزاد و مستقل:    29
نظریه‏های مربوط به کیفیت زندگی زناشویی    32
نظریه سازه‏های شخصی کلی    32
نظریه غلبه بر احساسات    33
نظریه اسنادی    33
نظریه یادگیری    33
مجاورت:    34
شباهت:    34
جذابیت جسمانی:    35
نظریه تبادل اجتماعی    35
منافع:    36
جایگزین‏ها:    36
سرمایه‏گذاری:    37
نظریه برابری (عدالت)    37
رضایتمندی ارتباطی در ازدواج‏های تک همسری    39
رضایتمندی ارتباطی    39
فرسایش هیجانی    41
فرسایش انگیزشی    42
دوام رابطه    43
رضایتمندی    44
تعاملات بین فردی    44
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی    47
شخصیت    47
نگرش    47
تحصیلات و طبقه‏‏‏ اجتماعی    47
عقاید مذهبی    47
مسائل مالی    48
فرزندان    48
طول مدت ازدواج    49
همکاری    49
درک همسر    50
ابراز محبت    50
توجه و علاقه و حمایت    50
مسائل جنسی    51
دخالت اقوام و دوستان    52
صرف اوقات فراغت با هم    52
اشتغال    52
سبکهای دلبستگی    52
رشد عاطفی ـ فکری    53
نظریه آیرون بک در مورد عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی    59
جدول راهبردهایی جهت زنده نگه داشتن همسری رومانتیک    72
هفت نوع رفتار مثبت    72
بخش سوم: سوابق و پیشینه تحقیقاتی    75
الف) سوابق در خارج    75
ب) سوابق در داخل    78


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی